3.1. Amaç

Kök dosya sisteminin içeriği, sistemi başlatmaya, geri yüklemeye, kurtarmaya ve/veya onarmaya elverişli olmalıdır.

  • Bir sistemi başlatıp diğer dosya sistemlerini bağlamak için kök disk bölümünde yeterince yazılım ve veri bulunması gerekir. Buna yardımcı uygulamalar, yapılandırma ve önyükleme bilgileri ile diğer temel başlangıç verileri de dahildir. /usr, /opt ve /var diğer disk bölümlerinde veya dosya sistemlerinde bulunabilecek şekilde tasarlanmıştır.

  • Bir sistemin kurtarılmasını ve/veya onarılmasını sağlamak için, deneyimli bir bakımcının hasarlı bir sistemi teşhis etmesi ve yeniden yapılandırması için ihtiyaç duyduğu yardımcı uygulamaların kök dosya sisteminde bulunması gerekir.

  • Bir sistemi, sistem yedeklerinden (CD, teyp vb.) geri yükleyebilmek için gereken yardımcı uygulamaların kök dosya sisteminde bulunması gerekir.

Gerekçe

Kök dosya sistemi için asgari gereksinimler mümkün olduğu kadar küçük olmalı, ancak gereğinden küçük olmamalıdır. Çoğu kullanıcı sistemin disk bölümlemesinin fazla karmaşık olmasını istemese de, kök disk bölümünü küçük tutma seçeneği birkaç nedenden dolayı korunmalıdır:

  • Kök dosya sistemi bazen küçük bir ortamdan bağlanır.

  • Kök dosya sistemi, sisteme özgü birçok yapılandırma dosyası içerir. Belirli bir konak adına, belirli bir sisteme, vb. özgü bir çekirdek olası örneklerden biridir. Bu, kök dosya sisteminin ağ bağlantılı sistemler arasında her zaman paylaşılabilir olmadığı anlamına gelir. Kök dosya sisteminin ağa bağlı sistemlerdeki sunucularda küçük tutulması, paylaşılamayan dosya alanları için kaybedilen alan miktarını en aza indirir. Ayrıca iş istasyonlarının daha küçük sabit disk ile kullanılabilmesini sağlar.

  • Kök dosya sistemi büyük bir bölüme sahip olabilir ve onu gönlünüzce doldurabilirsiniz, ancak başkalarına daha küçük bölümler kalacaktır. Çok fazla yüklü dosyanız varsa, küçük kök dosya sistemi kullanan diğer sistemlerde uyumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Bir geliştiriciyseniz, varsayımlarınızı çok sayıda kullanıcı için bir soruna dönüştürüyor olabilirsiniz.

  • Kök dosya sistemindeki verileri bozan disk hataları, diğer bölümlerdeki hatalardan daha büyük bir sorundur. Küçük bir kök dosya sistemi, bir sistem çökmesinin sonucu olarak bozulmaya daha az eğilimlidir.

Bu hususlar, hem önyükleme süreci hem de arıza giderme durumları için asgari düzeyde elverişli bir işletim ortamı ihtiyacıyla dengelenmelidir.

Uygulamalar hiçbir zaman kök dizinde özel dosyalar veya alt dizinler oluşturmamalı veya bunları gerektirmemelidir. FHS hiyerarşisindeki diğer konumlar, herhangi bir paket için gereğinden fazla esneklik sağlar.

Gerekçe

Kök dosya sisteminde yeni bir alt dizin oluşturmanın yasak olmasının birkaç nedeni vardır:

  • Sistem yöneticisinin başarım veya güvenlik nedenleriyle küçük ve basit tutulmasını isteyebileceği kök disk bölümün üzerinde yer talep edilmesinin önlenmesi.

  • Bağlanabilir birimler arasında standart dosya hiyerarşilerini dağıtmak için sistem yöneticisinin kurmuş olabileceği disiplinin yok sayılmasının önlenmesi.

Dağıtımlar, uygulama taşınabilirliği de dahil olmak üzere sonuçları son derece dikkatli bir şekilde değerlendirmeden kök dizin hiyerarşisinde yeni dizinler oluşturmamalıdır.