3.11. /media

3.11.1. Amaç

Bu dizin, disketler, cdromlar ve zip diskler gibi çıkarılabilir ortamlar için bağlama noktaları olarak kullanılan alt dizinleri içerir.

Gerekçe

Tarihsel olarak çıkarılabilir ortamları bağlamak için kullanılan /cdrom, /mnt veya /mnt/cdrom gibi bir sürü başka yer olmuştur. Tüm çıkarılabilir ortamlar için bağlama noktalarını doğrudan kök dizine yerleştirmek, / dizininde giderek daha çok sayıda fazladan dizin oluşmasına neden olur. Bağlama noktası olarak /mnt içindeki alt dizinlerin kullanımı son zamanlarda yaygın olsa da, bu, /mnt dizinini doğrudan geçici bağlama noktası olarak kullanan çok daha eski bir gelenekle çelişmektedir.

3.11.2. Özel Seçenekler

İlgili alt sistem kuruluysa, aşağıdaki dizinler veya bu dizinlere sembolik bağların /media içerisinde bulunması gereklidir:

Dizin Açıklama
floppy Disket sürücüsü (seçimlik)
cdrom CD-ROM sürücüsü (seçimlik)
cdrecorder CD yazıcı (seçimlik)
zip Zip sürücüsü (seçimlik)

Belirli bir ortam türünü bağlamak için birden fazla aygıtın bulunduğu sistemlerde, '0' ile başlayan önceki adlara bir eklenerek bağlama dizinleri oluşturulabilir, ancak nitelenmemiş adın da bulunması gerekir.[15][15] İki CDROM sürücülü uyumlu bir dağıtımda /media/cdrom dizini, /media/cdrom0 ve /media/cdrom1 dizinlerinden herhangi birine sembolik bağ olabilir.