1. Giriş

1.1. Amaç

Bu standart:

 • Yazılımın yüklü dosya ve dizinlerin konumunu belirleyebilmesini ve

 • Kullanıcıların yüklü dosya ve dizinlerin konumunu belirleyebilmesini sağlar.

Bunu,

 • Dosya sisteminin her alanı için yol gösterici ilkeler belirleyerek,

 • Dosya ve dizinler için asgari gereksinimleri belirleyerek,

 • İlkelerin istisnalarını sıralayarak ve

 • Tarihsel çelişkilerin olduğu belirli durumları sayarak yaparız.

FHS belgesi,

 • Bağımsız yazılım tedarikçileri tarafından FHS uyumlu uygulamalar oluşturmak ve FHS uyumlu dağıtımlarla çalışmak için,

 • İşletim sistemi yapanlar tarafından FHS uyumlu sistemler sağlamak için ve

 • Kullanıcılar tarafından sistemin FHS uyumluluğunu anlamak ve bakımını sağlamak için kullanılır.

FHS belgesinin sınırlı bir kapsamı vardır:

 • Yerel dosyaların yerel yerleşimi yerel bir sorundur, bu nedenle FHS, sistem yöneticilerini zorlamaya çalışmaz.

 • FHS, dosya yerleşimlerinin yerel siteler, dağıtımlar, uygulamalar, belgeler vb. gibi birden çok tarafın uzlaşımını gerektiren sorunları ele alır.

1.2. Uzlaşımlar

Bu belgenin salt metin sürümü yerine görselliği arttırılmış sürümünü okumanızı öneririz. Görselliği arttırılmış sürümde, dosyaların ve dizinlerin adları sabit genişlikte yazı tipiyle gösterilir.

Değiştirilmeye konu dosya adlarının bileşenleri, <bunun gibi>, "<" ve ">" karakterleri içine alınmış içerik açıklamalarıyla temsil edilir. Türkçe sürümde elektronik posta adreslerinden kişisel olanlar belgeden kaldırılmış, yalnızca kurumsal olanları, "<" ve ">" karakterleri içine alınıp normal yazı tipinde gösterilmiştir.

Dosya adlarının isteğe bağlı bileşenleri "[" ve "]" karakterleri içine alınarak "<" ve ">" uzlaşımıyla birleştirilmiş olabilir. Örneğin, bir dosya adı uzantılı veya uzantısız olabiliyorsa, <dosyaadı>[.<uzantı>] biçiminde temsil edilebilir.

Dizin adlarının ve dosya adlarının değişken kısımları "*" ile gösterilir.

Metnin Gerekçe olarak işaretlenen bölümleri belirleyici değil açıklayıcı ve bilgilendiricidir.