3.6. /dev

3.6.1. Amaç

/dev dizini özel dosyaların veya aygıt dosyalarının bulunduğu yerdir.

3.6.2. Özel Seçenekler

/dev içindeki aygıtların elle oluşturulması gerekiyorsa, /dev dizininin gerektiğinde aygıt oluşturabilen MAKEDEV komutunu içermesi gerekir. Ayrıca, yerel aygıtlar için bir MAKEDEV.local de içerebilir.

Gerekirse, MAKEDEV, yalnızca belirli bir dağıtımın kurduğu aygıtları değil, sistemde bulunabilecek herhangi bir aygıtı oluşturabilecek yetenekte olmalıdır.