3.5. /boot

3.5.1. Amaç

Bu dizin, önyükleme sırasında gerekli olmayan yapılandırma dosyaları ve eşlem yükleyici dışında, önyükleme işlemi için gereken her şeyi içerir. Böylece /boot, çekirdek kullanıcı kipi uygulamaları çalıştırmaya başlamadan önce kullanılan verileri saklar. Bu, ana önyükleme sektörü kaydını ve sektör eşlem dosyalarını içerebilir.

Önyükleyicinin bir dosyayı önyükleyebilmesini sağlamak için gereken komutlar /sbin içine yerleştirilmelidir. Önyükleme sırasında gerekli olmayan önyükleyici yapılandırma dosyaları /etc dizinine yerleştirilmelidir.

3.5.2. Özel Seçenekler

İşletim sistemi çekirdeği / veya /boot altına yerleştirilmelidir.

Belirli mimarilerin, /boot için mimariye özgü sınırlamalar veya beklentiler bakımından başka gereksinimleri olabilir. Bu gereksinimler burada sıralanmamıştır; dağıtımların, bu mimarilerde sistem başlatmayı etkinleştirmek için gerekenleri gerektiği şekilde eklemesine izin verilir.