Ek A. Ekler

A.1. FHS eposta listesi

FHS posta listesi <fhs-discuss (at) lists.linuxfoundation.org> adresinde bulunmaktadır (spam sınırlama önlemi olarak üyelik gereklidir). Posta listesi üyelik bilgileri, arşivler vb. https://lists.linux-foundation.org/mailman/listinfo/fhs-discuss adresinde bulunabilir.

A.2. FHS'nin Geçmişi

Standart bir dosya sistemi hiyerarşisi geliştirme süreci, Ağustos 1993'te Linux'un dosya ve dizin yapısını yeniden yapılandırma çabasıyla başladı. Linux işletim sistemine özgü dosya sistemi hiyerarşisi standardı olan FSSTND, 14 Şubat 1994'te yayınlandı. Sonraki düzeltme sürümleri 9 Ekim 1994 ve 28 Mart 1995'te yayınlandı.

1995'in başlarında, FSSTND'nin yalnızca Linux'u değil, aynı zamanda diğer UNIX benzeri sistemleri de ele alacak daha kapsamlı bir sürümünü geliştirme hedefi, BSD geliştirme topluluğunun üyelerinin yardımıyla benimsendi. Sonuç olarak, UNIX benzeri sistemlerde genel olan konulara odaklanmak için ortak bir çaba gösterildi. Kapsamın bu şekilde genişletilmesi nedeniyle, standardın adı Dosya Sistemi Hiyerarşisi Standardı veya kısaca FHS olarak değiştirildi.

Bu standarda geniş ölçüde katkıda bulunan gönüllüler bu belgenin sonunda listelenmiştir. Bu standart, bu ve diğer katkıda bulunanların ortak görüşünü temsil eder.

San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesinin Ağ İşlemleri bölümüne ve daha sonra, geliştirmenin erken evrelerinde mükemmel posta listesi sunucularını kullanmamıza izin veren SourceForge'a teşekkürler.

A.3. Genel İlkeler

Bu standardın geliştirilmesinde kullanılmış olan ilkelerden bazıları:

  • Geçiş zorluklarını sınırlandırırken teknik sorunları çöz.

  • Belirtimi makul ölçüde kararlı hale getir.

  • Dağıtımcılarım, geliştiricilerin ve ilgili geliştirme gruplarındaki diğer karar vericilerin onayını al ve katılımlarını teşvik et.

  • Farklı UNIX benzeri sistemlerin uygulayıcılarına cazip gelecek bir standart sağla.

A.4. Kapsam

Bu belge, dosyaların ve dizinlerin konumunu ve bazı sistem dosyalarının içeriğini belirterek FHS dosya sistemleri için standart bir dosya sistemi hiyerarşisi belirtir.

Bu standart, FHS uyumlu dosya sistemlerinin oluşturulması ve bakımında sistem gelişticileri, paket geliştiricileri ve sistem yöneticileri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Öncelikle bir başvuru kaynağı olması amaçlanmıştır ve uyumlu bir dosya sistemi hiyerarşisinin nasıl yönetileceğine dair bir öğretici değildir.

FHS, Linux işletim sistemi için bir dosya sistemi yapılandırma standardı olan FSSTND üzerinde yapılan önceki çalışmalardan doğdu. Yalnızca Linux topluluğunda değil, 4.4BSD tabanlı işletim sistemleri de dahil olmak üzere daha geniş bir alanda birlikte çalışabilirlik sorunlarını ele almak için FSSTND üzerine kuruludur. BSD dünyasında ve başka yerlerde çoklu mimari desteği ve farklı yapıda ağ oluşturma talepleri hakkında öğrenilen dersleri içerir.

Bu standart, önceki dosya sistemi hiyerarşisini standartlaştırma girişimlerinden daha kapsamlı olmasına rağmen, ortaya çıkan teknolojiye göre gereksinimler değiştikçe bunlara uygun güncellemeler gerekli hale gelebilir. Burada ele alınan sorunlara daha iyi çözümler bulunması da mümkündür, böylece çözümlerimiz artık mümkün olan en iyi çözümler olmayacaktır. Bu belgede zaman zaman yapılan güncellemelere ek olarak ek taslaklar da yayınlanabilir. Ancak, belirli tek hedef, bu belgenin bir sürümünden diğerine geriye dönük uyumluluktur.

Bu standartla ilgili yorumlara açığız. Değişiklikler için herhangi bir yorum veya öneri, FHS posta listesine yönlendirilebilir veya hata olarak dosyalanabilir veya her ikisi birden olabilir. Yazım veya dilbilgisi yorumları hata olarak dosyalanmalıdır. Hata izleyici http://bugs.linuxfoundation.org adresindedir - FHS bölümü kullanılmalıdır.

Posta listesine posta göndermeden önce, eski konuların tekrar tekrar yeniden tartışılmasını önlemek için posta listesi arşivlerine bir göz atmanız rica olunur.

Bu belgedeki öğelerin nasıl yorumlanacağıyla ilgili sorular zaman zaman ortaya çıkabilir. Açıklamaya ihtiyacınız varsa, lütfen FHS posta listesiyle iletişime geçin. Bu standart birçok katılımcının fikir birliğini temsil ettiğinden, herhangi bir yorumun onların ortak görüşünü de temsil ettiğinden emin olmak önemlidir. Bu nedenle, soruşturma önceki tartışmanın konusu olmadıkça anında yanıt vermek mümkün olmayabilir.

A.5. Teşekkür

FHS geliştiricileri, girdileri bu standart için gerekli olan geliştiricilere, sistem yöneticilerine ve kullanıcılara teşekkür etmek ister. Bu standardın yazılmasına, derlenmesine ve oluşturulmasına yardımcı olan katkıda bulunanların her birine teşekkür etmek istiyoruz.

FHS Grubu, bu standardın öncülü olan FSSTND'yi destekleyen Linux geliştiricilerine de teşekkür etmek ister. FSSTND'nin faydalı olduğunu göstermemiş olsalardı, FHS asla gelişemezdi.

A.6. Destekleyenler

Brandon S. Allbery John A. Martin Mike Sangrey
Keith Bostic Ian McCloghrie David H. Silber
Drew Eckhardt Chris Metcalf Thomas Sippel-Dau
Rik Faith Ian Murdock Theodore Ts'o
Karl Goetz David C. Niemi Stephen Tweedie
Stephen Harris Lennart Poettering Fred N. van Kempen
Ian Jackson Daniel Quinlan Bernd Warken
Andreas Jaeger Eric S. Raymond Mats Wichmann
Jeff Licquia Rusty Russell Christopher Yeoh