4.1. Sanal Tablolar

Bu bölümü okumadan önce Tablolar Arası Katılım bölümünü okumanızı öneririz. Diyelim ki, uygulamanızda hava durumu kayıtları ile illerin yerlerinin birarada listelenmesi ile çok ilgileniyorsunuz. Bunun için bir sorgu oluşturup bu sorguya isim verebilir ve bu sorguya herhangi bir tabloya erişir gibi erişebilirsiniz.

CREATE VIEW myview AS
  SELECT ad, asg_sck, azm_sck, yağış, tarih, konum
    FROM hava_durumu, iller
    WHERE il = ad;

SELECT * FROM myview;

Sonuç:

CREATE VIEW
   ad    | asg_sck | azm_sck | yağış |  tarih  |  konum
---------------+---------+---------+-------+------------+-----------
 San Francisco |   46 |   50 | 0.25 | 1994-11-27 | (-194,53)
 San Francisco |   41 |   55 |   0 | 1994-11-29 | (-194,53)
(2 satır)

Sanal tablo kullanımı iyi SQL veritabanı tasarımında önemli bir rol oynar. Sanal tablolar, tablolarınızdaki yapının ayrıntılarını toparlamanızı mümkün kılarak, arkasında kararlı bir arayüz olarak uygulamanızın gelişimini değiştirebilir.

Sanal tablolar, gerçek bir tablonun kullanılabildiği hemen her yerde kullanılabilir. Fakat, sanal tabloları başka sanal tablolar oluşturmak için kullanmak pek iyi bir yöntem değildir.