2.6. Güvenilir İletişim

Bir TCP bağlantısı üzerinden gönderilen bir veri akımı hedefe güvenilir ve düzenli bir şekilde teslim edilir.

Aktarım, sıra numaraları ve alındılar kullanılarak güvenilir kılınır. Kavramsal olarak verinin her sekizlisine bir sıra numarası atanır. Bir veri bölütündeki verinin ilk sekizlisinin sıra numarasına veri bölütü sıra numarası denir ve veri bölütü ile birlikte aktarılır. Veri bölütleri ayrıca ters yöndeki aktarımın beklenen sonraki veri sekizlisinin sıra numarası olan bir alındı numarası taşır. TCP veri içeren bir veri bölütünü aktardığında, bir kopyasını da yeniden aktarım kuyruğuna koyar ve zamanlayıcıyı başlatır; bu veri için bir alındı alındığında kopya veri bölütü kuyruktan silinir. Zamanlayıcı sonlandığında hala alındı gelmemişse veri bölütü yeniden aktarılır.

Bir alındının alınmış olması verinin son kullanıcıya teslim edildiğini garanti etmez, sadece alıcı TCP sorumluluğunun gereğini yapmıştır.

TCP'ler arasında veri akışını yönetmek için bir akış denetim mekanizması kurulmuştur. Alıcı TCP gönderici TCP'ye bir "pencere" raporlar. Bu pencere alındı numarasından başlanarak alıcı TCP'nin almaya hazır olduğu sekizliklerin sayısını belirtir.