2.2. İşlem Modeli

Süreçler veriyi TCP'ye bağımsız değişken olarak veri tamponlarını vererek yaptıkları çağrıyla aktarır. TCP bu tamponlardaki veriyi veri bölütleri halinde paketler ve her veri bölütünü hedef TCP'ye aktarmak üzere Genel Ağ modülünü çağırır. Alıcı TCP bir veri bölütünden aldığı veriyi bir kullanıcı tamponuna yerleştirilir ve alıcı kullanıcıyı bilgilendirir. TCP'ler veri aktarımının düzgün sırada yapıldığından emin olunmasını sağlamakta kullanılmak üzere veri bölütlerinde denetim bilgisi bulundurur.

Genel Ağ iletişim modeli, yerel ağa bir arayüz sağlayan her TCP ile ilişkili birer Genel Ağ modülünden oluşur. Bu Genel Ağ modülü TCP veri bölütlerini Genel Ağ veri katarları içinde paketler ve bu veri katarlarını hedef Genel Ağ modülüne veya ara ağ geçitlerine yönlendirir. Veri katarını yerel ağ üzerinden aktarmak için veri katarı bir yerel ağ paketine gömülür.

Paket anahtarları yerel paketin hedef Genel Ağ modülüne teslimatını gerçekleştirmek için paketleme, parçalama ve diğer işlemleri uygulayabilir.

Ağlar arasındaki bir ağ geçidinde Genel Ağ veri katarı yerel paketten çıkarılır ve seyahatine hangi ağda devam edeceğini saptamak için incelenir. Genel Ağ veri katarı seyahatine devam edeceği ağa uygun bir yerel paket olarak yeniden sarmalanır ve sonraki ağ geçidine veya son hedefine yollanır.

Sonraki ağa aktarım için gerekliyse Genel Ağ veri katarı ağ geçidinde daha küçük Genel Ağ veri dilimlerine parçalanabilir. Ağ geçidi bunu yapmak için her biri bir veri dilimi taşıyan bir Genel Ağ veri katarı takımı üretir. Veri dilimleri sonraki ağ geçitlerinde daha küçük veri dilimlerine parçalanabilir. Genel Ağ veri dilimlerinin biçimi hedef Genel Ağ modülünde tekrar Genel Ağ veri katarı oluşturmak üzere birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Ara hedeflerdeki Genel Ağ modülleri veri katarından bilgi dilimini çıkardıktan sonra (gerekliyse veri katarını yeniden oluşturduktan sonra) onu sonraki hedef TCP'ye aktarır.

Bu basit işlem modeli birçok ayrıntıyı gizler. Önemli bir özellik hizmet türüdür ve ağ geçidine (veya Genel Ağ modülüne) sonraki ağa geçirmekte kullanılacak hizmet bağımsız değişkenlerinin seçimine rehberlik edecek bilgiyi sağlar. Bu hizmet türü bilgileri içinde veri katarının öncelik bilgisi bulunur. Veri katarları ayrıca çok seviyeli güvenlikli ortamlarda çalışan konak ve ağ geçitlerinin güvenlik kaygılarıyla veri katarlarını bütünün içinden gerektiği gibi ayırmasını mümkün kılmak için güvenlik bilgisi taşıyabilir.