2.10. Güçlülük İlkesi

TCP gerçeklenimleri genel güçlülük ilkesini izleyecektir: yapılacaklar konusunda tutucu, başkalarından kabul edilecekler konusunda özgürlükçü olmak.