2.1. Ağlararası Sistemin Elemanları

Ağlararası ortam, ağ geçitleri üzerinden birbirlerine bağlanan ağlara bağlı konaklardan (ağların ağlararası ortama bağlanmasını sağlayan bilgisayarlardan) oluşur. Burada bahsedilen ağlar yerel ağlar (örn, ETHERNET) olabileceği gibi geniş ağlar da (örn, ARPANET) olabilir, ancak bunlar paket anahtarlamalı teknolojiyi kullanıyor olmalıdır. İletileri üreten de tüketen de süreçlerdir. Konaklar, ağ geçitleri ve ağlar çeşitli seviyelerdeki protokollerle portlar arasında mantıksal bağlantılardan iki yönlü veri akışı sağlayan süreçler arası iletişim sistemini destekler.

Paket deyince burada genel olarak bir konakla ağ arasında bir hareketlik veriden bahsetmiş oluruz. Bir ağ içinde değiştokuş edilen veri bloklarının biçimi ise genellikle bizi ilgilendirmeyecektir.

Konaklar ağa bağlı bilgisayarlar olup haberleşme ağları bakımından ise paketlerin kaynakları ve hedefleridir. Süreçler (oldukça bilinen tanımı gereğince çalışmakta olan bir program olarak süreçler) ise konak bilgisayarlardaki etkin elemanlar olarak görülür. Hatta uçbirimler, dosyalar veya G/Ç aygıtlarının bile bir diğeri ile süreçleri kullanarak haberleştikleri görülür. Böylece, tüm iletişim süreçler arasındaki haberleşme gibi görünür.

Bir sürecin kendisiyle başka bir süreç (veya süreçler) arasındaki çeşitli iletişim akımları arasında ayrım yapması gerekebileceğinden biz her sürecin bir miktar porta sahip olabileceğini ve diğer süreçlerin portlarıyla bunlar üzerinden haberleşeceğini farzediyoruz.