Kullanılan Terimler ve Kısaltmalar

1822

BBN Report 1822, "The Specification of the Interconnection of a Host and an IMP" ("Bir konak ile bir IMP'nin birbiriyle bağlantısının belirtimi"). Bir konak ile ARPANET arasındaki arayüzün belirtimi.

aciliyet göstericisi

Sadece ACL biti etkin olduğunda anlamlı olan bir denetim alanı. Bu alan, gönderen kullanıcının acil çağrısı ile ilişkili veri sekizlisini belirten aciliyet göstericisinin değerini haber verir.

ACL

Bir sıra numarası işgal etmeyen, alan kullanıcının, aciliyet göstericisinde belirtilen değerden küçük sıra numaraları taşıyan tüketilecek bir veri olduğu sürece acilen işlem yapması için uyarılmasını gerektiğini belirten bir denetim biti.

ADB

Aktarım Denetim Bloğu. Bir bağlantının durumunun kaydedildiği veri yapısı.

ADB.ÖNC

Bağlantı önceliği

alım penceresi

Almaya istekli yerel (alıcı) TCP'nin sıra numaralarını ifade eder. Böylece, yerel TCP, makbul veriyi ve denetimi taşıyan veri bölütlerinin ALM.SNR ile ALM.SNR + ALM.PEN - 1 arasında yeralacağını varsayar. Bu aralığın dışında sıra numaralarına sahip veri bölütleri yinelenmiş sayılarak iptal edilir.

ALM.ACL

alım aciliyet göstericisi

ALM.PEN

alım perceresi

ALM.SNR

sonraki alım sıra numarası

ALN

Bir veri bölütünün alındı alanının, önceki tüm sıra numaralarının alındığını belirtmesi nedeniyle bu veri bölütünün göndericisinin almayı umduğu sonraki sıra numarasını içerdiğini belirten ve hiçbir sıra alanı işgal etmeyen denetim bitinin ismi.

ARPANET iletisi

ARPANET'teki bir IMP ile bir konak arasındaki aktarım birimi. Azami boyu yaklaşık 1012 sekizlidir (8096 bit).

ARPANET paketi

ARPANET'teki IMP'ler arasında dahili olarak kullanılan bir aktarım birimi. Azami boyu yaklaşık 126 sekizlidir (1008 bit).

AVÖ

Azami Veri bölütü Ömrü. Bir TCP veri bölütünün ağ üzerinde mevcut olabildiği süre. Keyfi 2 dakika olarak tanımlanmıştır..

bağlantı

Bir çift soketin varlığı ile belirlenen mantıksal bir iletişim güzergahı.

başlık

Bir iletinin, veri bölütü, veri dilimi, veri paketi veya veri blokunun başlangıcındaki denetim bilgisi.

Betim

Bir Genel Ağ Protokolü alanı. Bu betimleme değeri kullanıcı tarafından, bir veri katarının veri dilimlerinin montajına yardımcı olması için atanır.

EŞZ

Bir bağlantının başlatılmasında kullanılan, sıra numaralarının başlangıcını belirten, gelen veri bölütünde bir sıra numarası işgal eden bir denetim biti (eşzamanlama kısaltması olarak).

FTP

("File Transfer Protocol" kısaltması) Dosya aktarım protokolü.

GİT

Bir sıra numarası işgal etmeyen, veri bölütünün alıcı tarafa hemen gitmesi gereken veriyi içerdiğini belirten bir denetim biti.

GÖN.ACL

gönderi aciliyet göstericisi

GÖN.OLM

sol sıra

GÖN.PEN

gönderi penceresi

GÖN.PS1

son pencere güncellemesinde veri bölütü sıra numarası

GÖN.PS2

son pencere güncellemesinde veri bölütü alındı numarası

GÖN.SNR

gönderi sırası

gönderi penceresi

Almaya istekli uzak (alıcı) TCP'nin sıra numaralarını ifade eder. Uzak (veriyi alan) TCP'deki veri bölütleri içinde belirtilen pencere alanının değeridir. Yeni sıra numarası aralığı bir TCP tarafından GÖN.SNR ile GÖN.OLM + GÖN.PEN - 1 arasında seçilir. (Şüphesiz, sıra numaralarının yeniden aktarımlarının GÖN.OLM ile GÖN.SNR arasında olması beklenir.)

gönderi sırası

Yerel (gönderen) TCP'nin bağlantıda kullanacağı sonraki sıra numarası. İlki bir ilk sıra numarası eğrisinden (İSN) seçilir ve aktarılan sıralı denetimin veya verinin her sekizlisi için bir arttırılır.

Hedef Adres

Genelde ağ ve konak betimleyen hedef adresi.

Hizmet Türü

Bir Genel Ağ veri dilimi için hizmet türünü belirten bir Genel Ağ Protokolü alanı.

İAS

İlk Gelen Sıra numarası. Bir bağlantıda alıcı tarafından kullanılmış ilk sıra numarası.

İGS

İlk Giden Sıra numarası. Bir bağlantıda gönderici tarafından kullanılmış ilk sıra numarası.

IMP

("Interface Message Processor" kısaltması). Arayüz İleti İşlemci, ARPANET'in paket anahtarlaması.

Genel Ağ adresi

Özellikle konak seviyesinde bir kaynak veya hedef adresi.

Genel Ağ veri katarı

(İng.: Internet datagram) Genel Ağ başlıklı daha yüksek seviyeli bir protokol ile bir Genel Ağ modülü arasında değiştokuş edilen verinin birimi.

Genel Ağ veri dilimi

(İng.: Internet fragment) Genel Ağ başlıklı bir Genel Ağ veri katarının veri parçası.

IP

Genel Ağ Protokolü. ("Internet Protocol" kısaltması)

İSN

İlk Sıra Numarası. Bir bağlantıda kullanılmış ilk sıra numarası (gerek İAS gerekse İGS olarak). Saate göre sıralı/döngülü bir düzende seçilir.

Kaynak Adresi

Ağ veya konak belirten kaynak adresi

konak

Bir bilgisayar. İletişim ağı bakımından iletiler için bir kaynak ya da hedef olan bilgisayar.

lider

Bir ileti veya veri blokunun başlangıcındaki denetim bilgisi. Özellikle, ARPANET'te, konak/IMP arayüzünde bir ARPANET iletisi üstündeki denetim bilgisi.

modül

Bir protokol veya başka bir yordamın genellikle yazılım olarak bir gerçeklenimi.

paket

Mantıksal olarak eksiği de olabilen bir başlığı olan bir veri paketi. Verinin mantıksal paketinden ziyade fiziksel paketi için kullanılır.

port

Veri ile ilişkili bir sürecin girdi veya çıktı kanalını belirten bir soket bölümü.

RTP

"Real Time Protocol" kısaltması. Gerçek Zamanlı Protokol: Zamanında işlenmesi önemli olan bilgilerin iletişimi için kullanılan iki konak arası protokol.

Seçenekler

Uzunluğu bir kaç sekizlik olabilen çeşitli seçenekler içeren bir seçenek alanı. Seçenekler öncelikle sınama amaçları için kullanılır; örneğin, zaman damgalarının taşınması. Genel Ağ Protokolü ve TCP, her ikisi de seçenek alanları içerir.

sekizli

(İng.: octet) Sekiz bitlik bayt. (Baytların bazı sistemlerde 8 bit olmaması yüzünden sekiz bitlik baytı belirtmek için)

BŞT

Bir sıra numarası işgal etmeyen, bir etkileşime girmeksizin alıcının bağlantıyı silmesi gerektiğini belirten bir denetim biti (baştan-başlat). Alıcı gelen veri bölütünün alındı ve sıra numarası alanlarına bakarak bir baştan başlatma komutunu devreye alıp almayacağını saptayabilir. Yanıtında bir BŞT olmasına yolaçacak BŞT içeren bir veri bölütü alımı söz konusu değildir.

soket

Özellikle bir port tanıtı içeren bir adres. Bir Genel Ağ Adresi ile bir TCP portunun birleşiminden oluşur.

sol sıra

Alan TCP tarafından alındılanacak sonraki sıra numarasıdır (veya henüz alındılanmamış en küçük sıra numarasıdır) ve bazan gönderi penceresinin sol kenarı olarak da atıfta bulunulur.

SON

Bir sıra numarası işgal eden, göndericinin artık veri göndermeyeceğini veya işgal edilen sıra numarası uzayının denetleneceğini belirter bir denetim biti (sonlanış).

sonraki alım sıra numarası

Yerel TCP'nin almayı umduğu sonraki sıra numarası.

süreç

Çalışmakta olan bir program. TCP'nin veya bir iki konak arası protokolün bakış açısından, verinin kaynağı veya hedefi.

TCP

(Transmission Control Protocol kısaltması) Aktarım Denetim Protokolü: Ağlararası ortamlarda güvenilir iletişim için bir iki-konakarası protokol.

HT

Hizmet Türü, bir Genel Ağ Protokolü alanı.

VBL.ALN

veri bölütü alındısı

VBL.UZN

veri bölütü uzunluğu

VBL.PRC

veri bölütü öncelik değeri

VBL.SIRA

veri bölütü sırası

VBL.ACL

veri bölütü aciliyet göstericisi alanı

VBL.PEN

veri bölütü pencere alanı

veri bölütü

(İng.: segment) Mantıksal bir veri birimi. Konu özelinde, bir TCP veri bölütü bir TCP modül çifti arasında aktarılan veri birimidir.

veri bölütü alındısı

Gelen veri bölütünün alındı alanındaki sıra numarası.

veri bölütü sırası

Gelen veri bölütünün sıra alanındaki numara.

veri bölütü uzunluğu

Sıralama alanını işgal eden bir denetimi de içererek bir veri bölütü tarafından işgal edilmiş sıra numarası alanı miktarı.

veri dilimi

(İng.: fragment) Bir mantıksal veri biriminin bir parçası; bir Genel Ağ veri dilimi bir Genel Ağ veri katarının bir parçasıdır.

veri katarı

(İng.: datagram) Bir paket anahtarlamalı bilgisayar ağında gönderilen bir ileti.

yerel paket

Bir yerel ağın içinde aktarım birimi